Bạn nghĩ bài viết này thế nào?
+1
35
+1
1
+1
2
+1
2
+1
8
+1
2
+1
7