Đánh giá các loại quân trong AOE 2 – Quân nào mạnh nhất?

Age Of Empires 2 (AOE 2) được đánh giá là một trong những phiên bản thành công nhất của tự game Đế Chế. Có khá nhiều thay đổi ở phiên bản  là một trong những phiên bản thành công nhất của game Đế Chế. So với phiên bản trước đó, AOE 2 đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là những thay đổi về loại quân. Mỗi loại quân lại có những đặc điểm riêng mà người chơi phải biết để có thể xây dựng chiến thuật chơi hiệu quả. Hãy cùng Tobet88 đánh giá các loại quân trong AOE 2 để xem quân nào mạnh nhất nhé!

Đặc điểm các loại quân trong AOE 2

Trong phiên bản game AOE 2 chúng ta có tất cả 18 loại quân khác nhau. Mỗi loại quân lại có những đặc điểm riêng, cách điều khiển riêng bắt buộc người chơi phải nắm được.

Aztecs

Loại quân này không có ngựa, thuộc bộ tộc Thầy Tu và Lính Bộ với các đặc điểm nổi bật:

 • Người dân AOE 2 có thể mang thêm +5 Thức Ăn.
 • Các loại lính trong bộ tộc này “đẻ” nhanh hơn bình thường khoảng 15%.
 • Cộng thêm khoảng 5 điểm tấn công cho mỗi Thầy Tu.
 • Vải đời I (Loom) được nghiên cứu sẵn.
 • Lính Castle là Lính bộ Jaguar Warrior.
 • Thưởng đội 33% vàng nếu như họ tích trữ cổ vật.
Các loại quân trong AOE 2
Bộ tộc Aztecs trong AOE 2

Britons

Quân này thuộc bộ tộc Lính bộ bắn cung và sở hữu một số đặc trưng khá ấn tượng sau:

 • Người chơi xây Nhà Chính được giảm 50% gỗ trong thời kỳ Castle.
 • Khi lên đời III và IV, lính bộ bắn cung sẽ được cộng thêm 1 điểm tầm nhìn, tổng là 2 điểm.
 • Làm cừu nhanh hơn khoảng 25%.
 • Lính Castle là Longbowma
 • Thưởng đội nếu nhà lính bắn cung tạo nhanh hơn 20%.

Byzantines

Trong các loại quân trong AOE 2, Byzantines là bộ tộc phòng thủ trong sở hữu các đặc trưng ấn tượng như:

 • Nhà cửa tăng 10% kiên cố đời I, 20% cho đời II, 30% đời III và 40% đời IV.
 • Lính cưỡi lạc đà, phóng lao và chọc giá giảm khoảng 25%.
 • Thuyền phun lửa tăng 20% khả năng tấn công.
 • Khi người chơi lên đời IV giá Byzantines sẽ giảm khoảng 33%.
 • Miễn phí chòi quan sát.
 • Lính Castle là lính ngựa Cataphract
 • Thưởng đội: Thầy Tu sẽ được phục hồi máu nhanh hơn khoảng 50%

Celts

Celts là bộ tộc của lính bộ có các đặc trưng như sau:

 • Lính bộ nhanh hơn khoảng 15%.
 • Khả năng làm Gỗ nhanh hơn 15%.
 • Xe bắn đá nhanh hơn khoảng 20%.
 • Cừu sẽ không bị chiếm nếu chúng được dân tìm thấy.
 • Lính đặc biệt: Woad Raider
 • Thưởng đội: Nhà máy sẽ làm nhanh hơn >20%.

Chinese

Đây là bộ tộc của lính bắn cung và mang các đặc điểm như sau:

 • Bắt đầu với +3 người dân và -50 Gỗ và -200 Thức Ăn.
 • Nghiên cứu giảm khoảng 10% Feuldal, 25% Imperial và 15% Castle.
 • Nhà chính chứa khoảng 10 dân.
 • Thuyền chiến tăng +50% điểm đánh.
 • Lính bộ bắn nỏ: Chu Ko Nu.
 • Thưởng +45 Thức Ăn cho đội.

Franks

Thêm một loại quân nữa trong AOE 2 bạn phải biết đó chính là Franks. Quân này thuộc bộ tộc Lính ngựa và có các đặc trưng sau:

 • Lính ngựa Castle giá giảm 25%.
 • Lính Knight tăng 20% điểm tấn công.
 • Nâng cấp ruộng trong Cối Xay Gió miễn phí.
 • Lính bộ cầm rìu Throwing Axeman.
 • Thưởng +2 tầm nhìn cho lính Knight.

Goths

Cũng giống như Celts, Goths cũng là bộ tộc của lính bộ mang các đặc điểm sau:

 • Bộ tộc của lính bộ giảm giá 25% ở đời II trở đi.
 • Lính bộ tăng thêm một sức tấn công khi phá nhà cửa.
 • Dân tăng 5 sức tấn công với thú hoang và đem thêm +15 vật phẩm.
 • Tăng 10 dân ở đời IV.
 • Lính bộ Huscarl.
 • Thưởng đội: Nhà lính tạo nhanh hơn 20%

Huns

Huns là bộ tộc của lính ngựa có các đặc điểm:

 • Không cần xây nhà nhưng bắt đầu với -100 Gỗ.
 • Lính ngựa bắn cung giảm giá 25% khi ở đời III và 30% ở đời IV.
 • Máy bắn giá tăng 30% điểm chuẩn xác.
 • Lính ngựa Tarkan.
 • Thưởng đội: Nhà lính ngựa làm nhanh hơn 20%.
Một số loại quân trong AOE 2
Một số loại quân trong AOE 2

Japanese

Quân này là bộ tộc của lính ngựa với các đặc điểm như sau:

 • Thuyền đánh cá tăng thêm 2 điểm tấn công, 2 điểm phòng thủ. Làm việc tăng thêm 5% ở đời I, 10% đời II, 15% đời III và 20% đời IV.
 • Cối Xay Gió, Nhà gỗ, nhà mỏ được giảm giá 50%.
 • Từ đời thứ II, lính bộ của Japanese nhanh hơn 20%.
 • Lính Castle: Samurai (Lính bộ)
 • Thưởng đội: Thuyền chiến tăng thêm 50% tầm nhìn.

Koreans

Đây là bộ tộc của các tòa Tháp và Hải quân mang các đặc điểm:

 • Tăng thêm 3 điểm tầm quan sát.
 • Đào đá nhanh hơn 20%.
 • Miễn phí nâng cấp tháp ở trong trường đại học.
 • Tăng 1 điểm Tháp quan sát tại đời III và tăng 2 điểm ở đời IV.
 • Lính Castle: War Wagon (cưỡi ngựa bắn cung) và Thuyền chiến Turtle ship.
 • Thưởng đội: Các loại xe thưởng thêm 1 điểm quan sát.

Mayans

Mayans chính là bộ tộc của lính bắn cung với những đặc điểm như sau:

 • Bắt đầu với +1 dân nhưng -50 Gỗ.
 • Tài nguyên nhiều hơn 20%.
 • Lính bắn cung giảm -10% tại đời II, -20% ở đời III và -30% đời IV.
 • Lính Castle: Lính bộ bắn cung Plumed Archer.
 • Thưởng đội: Giảm giá 50% Tường thành.

Mongols

Mongols là bộ tộc của Lính cưỡi ngựa bắn cung với những đặc điểm:

 • Mongols sở hữu lính cưỡi ngựa bắn cung bắn nhanh hơn 20%.
 • Lính ngựa chém được tăng thêm 30% sức tấn công.
 • Thợ săn nhanh hơn 50%.
 • Lính Castle: Lính cưỡi ngựa bắn cung Mangudai.
 • Thưởng đội: Lính cưỡi ngựa cộng thêm 2 điểm quan sát.

Persians

Persians là bộ tộc của lính cưỡi ngựa mang những đặc trưng như sau:

 • Bắt đầu với +50 Gỗ và Thức Ăn.
 • Tăng gấp đôi điểm tấn công cho Nhà thuyền và nhà chính. Bên cạnh đó, làm việc tăng khoảng 10% ở đời II, 15% đời III và 20% tại đời IV.
 • Lính Castle: Lính voi chiến War Elephant
 • Thưởng đội: Tăng thêm 2 sức tấn công cho lính Knight so với lính cung.

Sacarens

Đây là bộ tộc của Lạc đà và Hải quân. Loại quân này mang đặc điểm như sau:

 • Xe buôn bán (trong nhà chợ) có giá khoảng 5%.
 • Thuyền vận chuyển tăng gấp đôi sức tấn công, khả năng vận chuyển.
 • Thuyền tấn công sẽ nhanh hơn 20%.
 • Lính bắn cung tăng thêm 3 sức tấn công so với nhà cửa.
 • Lính Castle: Mameluca (Lính cưỡi lạc đà).
 • Thưởng đội: Lính bộ bắn cung tăng thêm 1 sức tấn công với nhà cửa.

Spanish

Spanish là bộ tộc của Thầy Tu và Lính bắn súng có các đặc điểm đáng chú ý sau:

 • Xây nhà cửa nhanh hơn khoảng 20%.
 • Nhà rèn nâng cấp không cần dùng vàng.
 • Lính bộ bắn súng bắn nhanh hơn 15%.
 • Lính Castle: Conquistador (lính cưỡi ngựa bắn súng).
 • Thưởng đội: Trao đổi buôn bán được tăng thêm 33%.

Teutons

Teutons chính là bộ tộc của lính bộ sở hữu các đặc điểm:

 • Khoảng cách phục hồi máu của Thầy tu tăng lên gấp đôi.
 • Tòa tháp của Teutons có thể chứa gấp đôi số dân.
 • Lính Castle có thể bắn gần mà không cần phải nâng cấp.
 • Ruộng được giảm giá 33%.
 • Nhà chính tăng thêm 2 sức tấn công và 5 điểm quan sát.
 • Lính Castle: Teutons Knight (Lính bộ).
 • Thưởng đội: Nhà cửa không bị thôi miên.
Mỗi quân trong AOE 2 đều có sức mạnh riêng
Mỗi quân trong AOE 2 đều có sức mạnh riêng

Turks

Turks chính là bộ tộc của lính bắn súng. Loại quân này có những đặc điểm như sau:

 • Lính bắn súng tăng thêm 25%.
 • Miễn phí nâng cấp lính bắn súng và lính ngựa.
 • Đào vàng nhanh hơn khoảng 15%.
 • Lính Castle: Lính bộ bắn súng Janissary.
 • Thưởng đội: Thưởng thêm 15% lính bắn súng

Virkings

Virkings là bộ tộc của Hải quân và Lính bộ và mang những đặc trưng sau:

 • Thuyền chiến được giảm giá 20%.
 • Lính bộ tăng thêm 10% điểm tấn công đời II, 15% tại đời III và 20% đời IV.
 • Được miễn phí nâng cấp Cối Xay Gió.
 • Lính Castle là lính bộ Berserk.
 • Thưởng đội: Nhà thuyền gia giảm 25%.

Đó chính là 18 quân trong AOE 2 và các đặc trưng tương ứng của từng loại mà người chơi cần phải nhớ trước khi bắt đầu vào thực chiến nhé!

Quân nào mạnh nhất trong AOE 2?

Các loại quân trong AOE 2 có những đặc điểm khác nhau, mỗi loại lại có những thế mạnh riêng. Chính vì thế rất khó để nói quân nào mạnh hơn quân nào. Nhưng theo các game thủ chuyên nghiệp, quân Palmyran, Persian, Assyrian, Egyptian và Phoenician là những quân được đánh giá rất cao.

Nói như vậy không có nghĩa là ra trận cứ “auto” sử dụng các quân đó bạn sẽ chiếm phần thắng. Bởi tùy vào từng trận đấu mà chúng có thể phát huy được sức mạnh của mình hoặc không. Vì vậy, muốn dùng quân hiệu quả, bạn vẫn nên dành thời gian tập luyện nhiều với từng loại để hiểu hơn nhé!

Lời Kết

Trên đây là những đánh giá khách quan về các loại quân trong AOE 2 mà Tobet88 đưa ra. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng để xây dựng đội quân mạnh nhất trong game và giành được phần thắng trước mọi đối thủ. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Viết một bình luận